0473 91 94 39 - 0497 58 43 93 info@asbestattest-oostwest.be

Asbest attest

Asbest attest

Een asbestattest is het resultaat van een asbestinventaris van een gebouw. Op basis van deze inventarisatie levert de deskundige voor elk gebouw een uniek OVAM asbestattest af. Dit attest bevat informatie over de aanwezigheid van asbest in het gebouw en toetst of het asbestveilig is. Het attest verschijnt automatisch in je woningpas.

Het beschrijft :
• Welke materialen of gebouwonderdelen asbest bevatten
• Wat de staat is van het asbest, beschadigd of onbeschadigd
• Hoe het veilig kan beheerd of verwijderd worden

Wij zijn gecertificeerd asbestdeskundige.  Bij ons kan je terecht voor de opmaak van een asbestinventarisatie van jouw eigendom.  Wij leveren een geldig OVAM asbest attest.

Heb ik een asbestattest nodig?

Bij elke verkoop of schenking van een onroerend goed, gebouwd vóór 2001, is een asbestattest nodig. Tegen 2032 moet iedere gebouweigenaar over een asbestattest beschikken.

contacteer ons

Maak een afspraak

of vraag een offerte aan

Heb je een vraag of wens je een afspaak? Vul het contactformulier in en we contacteren u binnen de 24 uur of contacteer ons via onderstaande gegevens.

Download hier het officiële opdrachtformulier.

Met dit formulier geeft u als eigenaar of gevolmachtigde de opdracht aan een asbestdeskundige om een asbestinventaris op te maken voor het verkrijgen van een asbestinventarisattest, kortweg asbestattest.

Prijzen asbest inventarisatie

WONING (m2 bewoonbare opp.)

Eéngezinswoning, vrijstaand, gesloten, half-open bebouwing

Prijs ca. €495,- 100m2 tot 150m2

Prijs ca. €595,- 150m2 tot 200m2

Prijs ca. €650,-  > 200m2

APPARTEMENT (m2 bewoonbare opp.)

Appartementen, duplex, penthouse

Prijs ca. € 395,- tot 100m2

Prijs ca. € 450,- tussen 100m2 en 150m2

Prijs ca. € 525,- >150m2

GARAGE

Garagebox, overdekte autostaanplaats

Prijs € 350,-

studio

Studio, 1-slaapkamerappartement ≤ 40m²

Prijs ca. € 450,-

gemene delen

Gemeenschappelijke delen van appartementsgebouwen, studio’s, kamers

Prijs ca. € 425,-

bedrijfsgebouwen  & niet residentiële gebouwen

Zoals atelier, loods, kantoor, handelspand, …

Prijs op aanvraag

* Bovenstaande prijzen  zijn exclusief 21% BTW, afhanelijk het gebouw en indien nodig worden er extra stalen genomen aan 45€/staal om het dossier te vervolledigen. Tarieven gelden als richtprijzen en zijn niet bindend.

Inbegrepen in de prijs

 • Vooronderzoek en controlebezoek deskundige
 • Verplaatsingskosten
 • 2 staalnames
 • Verzekering
 • Klein materiaal
 • Verplichte retributie OVAM
 • Verplichte retributie controleorganisatie DNV
 • Opstellen en afleveren van het attest

Werkregio

Wij zijn werkzaam in de regio Oost-en West-Vlaanderen

Waarom een asbestattest?

Veiligheid & Gezondheid

Veel gebouwen bevatten nog altijd asbesthoudende materialen of toepassingen. Wanneer het asbest beschadigd raakt, kunnen kleine niet met het oog waarneembare vezels in de lucht terechtkomen.
Adem je deze vezels in dan veroorzaken ze mogelijke ernstige longziekten. Asbestvezels zitten in meer dan enkel de golfplaten, onderdaken en leien. Enkele andere toepassingen waarin asbest kan zitten: vinylvloeren, vloerzeilen, gips in de muren, leidingisolatie, tegellijm, vensterbanktabletten, platen bij de schouw, afdichtingskoorden in de kachel,… Er zijn meer dan 3.500 toepassingen waar er asbest is gebruikt.

Verplicht bij wet

Een asbestattest is verplicht bij overdracht onder levenden naar een nieuwe eigenaar, van een toegankelijke constructie die gebouwd is vóór 2001 en groter is dan 20m2.
Het asbestattest wordt opgenomen in de woningpas bij verkoop of overdracht.
Bij verkoop moet je de informatie aan de koper meedelen bij het sluiten van de compromis. De inhoud van het asbestattest moet ook in de verkoopakte staan.

De federale arbeidswetgeving verplicht elke werkgever om een asbestinventaris op te stellen voor alle gebouwen waar hij personeel tewerkstelt. Bedrijven en openbare gebouwen moeten dus verplicht in het bezit zijn van een asbestinventaris, maar voor particulieren is dit voorlopig nog niet het geval. Daar komt binnenkort verandering in. Vanaf 2032 zal iedereen die een woning bezit een asbestinventarisatie moeten laten opmaken.

Wanneer je een gebouw wil slopen, ben je ook verplicht om een asbestexpert uit te nodigen. De asbestinventaris vormt een onderdeel van het sloop-opvolgingsplan.

Verkoop & Verhuur

Het verhuren van een pand doet op zich niet de verplichting ontstaan om over een asbestattest te beschikken. Indien de verhuurder over een ...
asbestattest beschikt, is hij wel verplicht om een kopie te bezorgen aan de (nieuwe) huurders.
Hoe dan ook zal iedere gebouweigenaar en dus ook de verhuurder van een woning of een gebouw gebouwd vóór 2001, tegen 2032 over een asbestattest moeten beschikken.

Professioneel advies

Onze onderneming bezit alle vaktechnische kennis betreft de diverse soorten asbesthoudende materialen in uw gebouwen, ongeacht of dit bedrijfsruimten zijn of persoonswoningen.
Onze onderneming streeft ernaar om alle asbesthoudende materialen die schadelijk zijn voor de mens, binnen de leefomgeving van de Vlaamse bevolking, op te sporen en in kaart te brengen. Zo draagt ons advies van onze onderneming bij aan het bewustmaken van personen omtrent de aanwezigheid van schadelijk asbest.
Wanneer wij een asbestinventarisatie uitvoeren, komt een asbestdeskundige het pand inspecteren. De expert neemt stalen van asbestverdachte materialen om deze aan een analyse te onderwerpen in een door de FOD WASO erkende laboratorium. Verder stelt de expert een overzicht op van het aanwezige asbesthoudende materiaal en bepaalt op basis van dit overzicht wat de risico’s zijn voor mens en omgeving. Deze asbest inventarisering is nodig zodat wij een volledig beeld kunnen vormen van uw situatie en u van professioneel advies kunnen voorzien.

Werkwijze

Een asbestinventaris wordt altijd opgemaakt nadat een gecertificeerde asbestdeskundige (ADI) ter plaatse een grondige inspectie doet. Die inspectie verloopt in verschillende stappen.

1. Historisch vooronderzoek

De asbestdeskundige zal alle technische informatie verzamelen over het gebouw. Hij heeft de bouwplannen nodig indien beschikbaar en wil ook graag informatie over eventuele uitgevoerde renovatiewerken.

2. Plaatsbezoek
De asbestdeskundige doet een plaatsbezoek en maakt een inventaris op.
3. Inventarisatie

De inventaris voor een asbestattest is “niet-destructief”. Een niet destructieve asbestinventaris beschrijft enkel de materialen die een risico kunnen vormen bij het dagelijks gebruik van het gebouw. Voor een niet-destructieve inventaris worden minuscule stalen van verdachte materialen genomen, volgens het inspectieprotocol opgesteld door OVAM. Vaak kan alleen een laboanalyse met zekerheid bepalen of het materiaal asbesthoudend is of niet.

4. OVAM Attest

De asbestdeskundige bezorgt u het OVAM asbestattest. U kunt het asbestattest vanaf dat moment ook raadplegen via de Woningpas.

Naargelang de wetgeving krijgt het verslag de vorm van een;

asbestattest (voor verkoop/schenking);
asbestinventaris (voor werkgevers);
sloopopvolgingsplan (bij afbraakwerken);

De standaard geldigheidstermijn van een asbestattest is 10 jaar. Indien het onroerend binnen de 10 jaar verkocht wordt dient er opnieuw een asbestattest te worden aangevraagd bij de verkoop. Indien er een hoog gezondheidsrisico aanwezig is, zal de geldigheidsduur verkort worden naar 5 jaar. Er  kan een kortere geldigheidstermijn toegekend worden wanneer er een beperking was tijdens het onderzoek, waardoor de asbestdeskundige niet het ganse inspectiegebied heeft kunnen onderzoeken.  Dit houdt echter geen verplichting in voor de koper om het asbest te verwijderen.

Wat is asbest?

Er zit een lange tijd tussen het inademen van asbestvezels en het krijgen van kanker, gemiddeld ongeveer 40 jaar. Hierdoor neemt het aantal mensen met kanker door asbest nog steeds toe. Iemand die zijn hele werkzame leven veel asbestvezels inademt, loopt een groot risico op kanker door asbest.

Waar zit asbest in een huis?

In meer dan 3.500 verschillende bouwmaterialen en toepassingen is asbest verwerkt. De stof is niet met het blote oog zichtbaar, waardoor we vaak niet weten dat asbest ook in onze eigen woning verborgen zit. In woningen of gebouwen van vóór 2001 is de kans groot dat één of meerdere asbesttoepassingen aanwezig zijn. 
Al sinds 1993 is asbest een verboden grondstof in België. In nieuwe producten wordt het niet meer gebruikt. Asbest komt nog wel veel voor in oudere gebouwen of producten, zoals in vloerbedekking en tegels, schoorsteenpijpen/brandwerende materialen, isolatiemateriaal zoals dakbedekking en gevelbekelding,  asbestcementplaten,…

Wat is een asbestinventarisatie?

Een asbestinventarisatie is een grondige analyse, uitgevoerd door een asbestdeskundige inventarisatie (ADI) van het gebouw naar de aanwezigheid van asbest waarbij een document wordt afgeleverd met een opsomming van alle asbesthoudende materialen en zijn locatie.
Dit onderzoek is cruciaal om de gezondheidsrisico’s van asbestblootstelling te beoordelen en om te voldoen aan wettelijke voorschriften met betrekking tot asbestbeheer en asbestverwijdering

Naar welke materialen gaan we op zoek tijdens de inventarisatie

OVAM legt ons op dat we verplicht een staal dienen te nemen van pleisterwerken van de muren en plafonds. Pleisterwerk is namelijk altijd aanwezig in woningen. Of we bijkomende stalen moeten nemen, is afhankelijk van de woonst en de gebruikte bouwmaterialen. Voor bijkomende stalen wordt een tarief van 45€/staal gerekend. Elk huis is anders!

Hieronder een overzicht van de 9 meest asbesthoudende materialen waar we, indien aanwezig en waarneembaar, een staal van kunnen nemen in overleg met de eigenaar :
1. Pleisterwerk (muren en plafonds) –>verplichte staalname volgens het inspectieprotocol OVAM
2. Buis- of leidingisolatie (bv: verwarmingsbuizen)
3. Zwarte lijmlagen (vinyltegel- of balatum lijm)
4. Mastiek of kitten (bv: bij aluminium raamprofielen)
5. Bitumen, roofing, teer (waterafdichting)
6. Spuitlagen/ bevlokking (spuitasbest als brandvertragend op kolommen, stalen balken en wandbekleding)
7. Crepi (bv pleisterwerktoepassingen van buitenschil
8. Pical platen (bv: compartimentering, valse plafonds, thermische isolatie)
9. Faience tegellijm (bv: vloer- en wandtegels)

 

Naar welke materialen gaan we op zoek tijdens de inventarisatie

OVAM legt ons op dat we verplicht een staal dienen te nemen van pleisterwerken van de muren en plafonds. Pleisterwerk is namelijk altijd aanwezig in woningen. Of we bijkomende stalen moeten nemen, is afhankelijk van de gebruikte bouwmaterialen. Elk huis is anders!

Hieronder een overzicht van de 8 materialen waar asbest in kan voorkomen naast pleisterwerk:

 1. Buis- of leidingisolatie (bv: verwarmingsbuizen)
 2. Zwarte lijmlagen (vinyltegel- of balatum lijm)
 3. Mastiek of kitten (bv: bij aluminium raamprofielen)

4. Bitumen, roofing, teer (waterafdichting)
5. Spuitlagen/ bevlokking (spuitasbest als brandvertragend op kolommen, stalen balken en wandbekleding)
6. Crepi (bv pleisterwerktoepassingen van buitenschil
7. Pical platen (bv: compartimentering, valse plafonds, thermische isolatie)
8. Faience tegellijm (bv: vloer- en wandtegels)

2023 Asbestattest-ooswest.be | Privacy-& Cookiebeleid
Designed with by Mark-Up.Agency

Philip Beeckmans
Gevaartsestraat 93
8020 Oostkamp

BE 0804 975 086  REK. KBC BE12 7330 7474 4792
PERS. CERT.N° DES-NSVCC

Pascal Willaert
Nieuwstraat 55
9840 De Pinte

REK. KBC BE34 7310 5790 1190
PERS. CERT.N° SKH-DES-F1245

2023 Asbestattest-oostwest.be | Privacy-& Cookiebeleid
Designed with by Mark-Up.Agency